Peutermassage en -Yoga

"Quality time met je peuter!"


Peuter-Yoga en -massage staat voor het spelen en masseren met en van peuters. Dit versterkt de band tussen ouder en kind zodanig dat de ontwikkeling van de peuter bevorderd wordt.


Ouders leren de lichaamstaal van hun peuter beter te herkennen en voor de peuter zelf stimuleert dit de bewustwording en de waardering van het effect van "aanraken".


Het vergroot eveneens hun gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Ze ervaren een beter lichaamsbesef.


Mooi meegenomen is het feit dat de peuters vaak meer ontspannen zijn waardoor ze dan ook beter slapen.


Er is eveneens een duidelijke verbetering van het concentratievermogen merkbaar.


We hebben veel aandacht voor liedjes en versjes en interactieve spelvormen, wat de verbale ontwikkeling en de sociale vaardigheden van de peuter stimuleert.


Maar ... we maken vooral veel plezier ... de ideale "quality time" met je peuter!